Управен Одбор

webVéronique2 Вероник Воуга

Претседател

Телефон: 062 871 51 49
Mобилен: 076 371 51 49

Јасмина Митева

Потпретседател

Телефон:
Mобилен: 076 260 04 44

webBili1 Билјана Игнатова

Секретар

Телефон: 041 620 55 70
Mобилен: 076 238 83 25

webKitanova Лилјана Китанова

Благајник

Телефон: 031 991 15 97
Mобилен: 078 791 28 38

webJasmina2 Соња Трајкова

Ревизор

Телефон: 031 911 32 01
Mобилен: 078 825 01 88

webDobra Добра Трајкова
Ревизор

Телефон: 031 882 00 64
Mобилен: 076 388 23 36